Wat is bereidstellingsprovisie?

Voor het afsluiten van een hypotheek stelt een hypotheekverstrekker een hypotheekofferte op. Deze hypotheekofferte is slechts een beperkte tijd geldig. Als het nodig is kun je deze periode verlengen, maar de bank brengt je hiervoor wel maandelijks kosten in rekening. Dit heet ‘bereidstellingsprovisie’.

Hoeveel provisie je betaalt, verschilt per geldverstrekker. Een gebruikelijk percentage is 0,25 procent per maand.

Offerte- en passeerdatum

Op een hypotheekofferte staan de offertedatum en de uiterste passeerdatum. De offertedatum geeft aan tot wanneer het aanbod geldig is. Voor deze datum moet je tekenen en de offerte terugsturen naar de geldverstrekker. De offerte is vervolgens, afhankelijk van de geldverstrekker, geldig tot de passeerdatum aanbreekt. Voor deze datum moet je naar de notaris om de hypotheekakte te tekenen. Anders vervalt de offerte

Rekenvoorbeeld

Je hebt een hypotheekofferte ontvangen en je accepteert deze offerte. Het overeengekomen rentepercentage is 2% voor tien jaar vast. De hypotheek moet binnen drie maanden passeren bij de notaris.

Door allerlei oorzaken lukt het niet om binnen die periode bij de notaris te zitten. Je hebt in de offerte gelezen dat je bereidstellingsprovisie moet betalen als je niet binnen drie maanden passeert. De passeerdatum is 2 maanden uitgesteld en je neemt contact op met de bank. De rente is de afgelopen maanden gestegen met 0,2%. De bereidstellingsprovisie bedraagt 0,25% per hele maand. Je hebt een offerte voor een lening van 200.000 euro. Je moet over twee maanden bereidstellingsprovisie betalen; dit is 2 x 0,25% x 200.000 euro = 1.000 euro.

Je kunt ook kiezen voor een nieuwe offerte met rente van 2,2% voor tien jaar vast. Dan betaal je 10 x 0,2% x 200.000 euro = 4.000 euro extra aan rentelasten. De bereidstellingsprovisie lijkt dus voordeliger, maar dan moet je het bedrag van 1.000 euro wel kunnen betalen.

Zou de rente gedaald zijn met 0,2%, dan krijg je op de passeerdatum deze lagere rente van 1,8% en hoeft er geen bereidstellingsprovisie betaald te worden.

bron: hypotheker