Links

Funda

Vind uw nieuwe huis op funda! Zoek in 234.885 koopwoningen in Nederland.

Vereniging Eigen Huis

Om te beginnen helpen we onze leden bij het kopen en bewonen van hun huis. Met onafhankelijke informatie, advies en financieel voordeel dankzij collectieve inkopen en ledenkorting. Daarnaast komen we op voor hun belangen en maken we markten transparanter en eerlijker, zonder dat we daar zelf een commercieel belang bij hebben. We zetten we onze kennis en kracht in om voor én met onze 700.000 leden het eigenwoningbezit in Nederland duurzaam en betaalbaar te houden.

VBO Makelaar

VBO Makelaar is een brancheorganisatie voor makelaars en taxateurs in onroerend goed. Met circa 1000 leden is VBO Makelaar qua grootte de tweede brancheorganisatie van Nederland. VBO Makelaar heeft naast een sectie Wonen, ook een aparte sectie Bedrijfsmatig Vastgoed, Agrarisch Vastgoed en een sectie Huur/Verhuur van Woningen.

Het Kadaster

Het Kadaster registreert vastgoed- en geografische informatie. Deze wettelijke taak borgt de rechtszekerheid: wat is van wie, waar lopen de grenzen.

Het NWWI

Het NWWI heeft als belangrijk doel het verhogen van de deskundigheid, betrouwbaarheid en transparantie van woningtaxaties. Het biedt betrokkenen inzicht in de totstandkoming van de getaxeerde waarde. Het draagt hierdoor bij aan het voorkomen van taxatiefraude.

Informatie over Asbest

Asbestvezels kunnen na langdurige blootstelling leiden tot levensgevaarlijke ziekten. Zolang asbest vastzit in ander materiaal is het niet per se gevaarlijk. Het wordt een risico voor de gezondheid als de asbestvezels vrijkomen en kunnen worden ingeademd. Bijvoorbeeld bij sloopwerkzaamheden. Daarom wil de overheid blootstelling aan asbestvezels voorkomen. Zo moeten gecertificeerde bedrijven asbest verwijderen als dat een risico vormt.