FAQ

Ofwel de meest gestelde vragen 

Vanaf het moment dat u besluit naar een andere woning te gaan kijken tot het moment waarop u het contract van uw nieuwe huis tekent, loopt u tegen verschillende vragen aan. Niet zo vreemd, want een huis kopen doet u niet elke dag. Wij bij Veni Vendi doen dat wel, daarom kunnen we u op de meeste vragen een snel en goed antwoord geven.

Hieronder de 10 meest gestelde vragen zodat u weet waar u staat wanneer u op zoek gaat naar dat huis van uw dromen.

 

Aankoop

Neen. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. Hij kan zelfs besluiten de vraagprijs tijdens de onderhandelingen te verhogen.
Als de makelaar aangeeft ‘onder bod’ te zijn, betekent dit dat hij een serieuze gegadigde heeft, welke hij heeft toegezegd transacties met anderen niet te zullen bevorderen. Dit betekent echter niet dat bezichtigingen niet meer door kunnen gaan. De makelaar dient dan wel duidelijk aan te geven dat hij ‘onder bod’ is.
Kosten koper (k.k.) betekent dat de koper de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening neemt. De kosten koper is ongeveer 3 % van de koopprijs. Onder de kosten koper vallen de volgende kosten: 
- Overdrachtsbelasting, nu 2%;
- Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering; 
- Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering. 

Naast deze kosten dient de koper, ook rekening te houden met: - Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte; 
- Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte. 

Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/haar woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen.

Een huis kopen kost al genoeg, bezuinigen op een aankoopmakelaar is dan ook snel gedaan. Maar het inschakelen van een makelaar bij de koop van een huis kan je ook veel geld opleveren. Een aankoopmakelaar helpt u in het gehele aankoopproces van een woning.

Waarom een aankoopmakelaar inschakelen?

De makelaar maakt inzichtelijk wat de financiële mogelijkheden zijn. Wat voor regelingen zijn er bijvoorbeeld voor starters? En wat zijn de bijkomende maandelijkse kosten waar u nog geen rekening mee heeft gehouden? 

De makelaar schat het te kopen huis op de juiste waarde. Met gedegen kennis van de actuele markt kan de makelaar u goed adviseren. Om een juiste afweging te kunnen maken, geeft de makelaar u bijvoorbeeld informatie over de wijk, bestemmingsplannen, relevante regelgeving, de bouwkundige staat van het huis of bijvoorbeeld informatie over een Vereniging van Eigenaren.

De makelaar kijkt tijdens bezichtigingen objectief met u mee naar de technische staat van het huis. Hij of zij kan u ter plekke vertellen of er sprake is van gebreken en u globaal informeren over de mogelijkheden tot verbouwing.

De makelaar beschikt over de ervaring om objectief en scherp te onderhandelen. Ook de praktische afwikkeling tot aan de notaris wordt u adequaat uit handen genomen.

De makelaar controleert de koopovereenkomst. De koopovereenkomst wordt opgesteld door de makelaar van de verkoper. De aankoopmakelaar checkt of alle gemaakte afspraken zijn vermeld.

Bel ons voor een vrijblijvend en informatief gesprek 010-8 46 56 29!

Bron: vbomakelaar

Algemeen huis aan- of verkopen

Na de koop van een woning heeft u drie dagen bedenktijd. Binnen deze drie dagen kunt u kosteloos en zonder opgave van reden de overeenkomst ontbinden. 

Heeft u de koopovereenkomst ontvangen die zowel door u als de verkoper is ondertekend? Dan gaat de bedenktijd de dag erna om 0:00 uur in. Als u binnen deze termijn wilt ontbinden, moet u de verkoper dat laten weten. Zorg ervoor dat de ontbindingsverklaring de verkoper (en voor de zekerheid ook diens makelaar) vóór het verstrijken van de bedenktijd bereikt. Doe dit bij voorkeur schriftelijk, om discussies te voorkomen. U hoeft geen reden voor de ontbinding te geven en ook ben je geen kosten verschuldigd, op eventueel gemaakte notariskosten na.

Kijk voor een uitgebreide uitleg bij " Hoeveel bedenktijd heb ik na het kopen van een woning?" 

 
 

Onderhandelingen

De verkoper bepaalt waarvoor hij zijn woning verkoopt in overleg met zijn makelaar. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist. Dat geldt voor alle zaken die de verkoper belangrijk vindt om over te beslissen of hij zijn woning aan deze koper wil verkopen. Als verkoper en koper het over deze zaken eens zijn, is er een koop. 

Soms besluiten verkoper en koper over een aantal minder belangrijke zaken, 'roerende zaken’ bijvoorbeeld, pas te onderhandelen als ze het over de hoofdzaken eens zijn. In een dergelijk geval kan een rechter wel bepalen dat indien partijen er over de bijzaken niet eens kunnen worden, nu ze het over de door hen zelf aangegeven hoofdzaken wel eens zijn, moeten doorgaan met onderhandelen tot er een redelijk resultaat is bereikt over de bijzaken.
De makelaar kan met meerdere gegadigden tegelijk onderhandelen. Dit dient hij echter wel aan de betrokkenen kenbaar te maken
U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.

Verkoop

Als u een woning koopt, tekent u een koopcontract. Na het tekenen heeft u nog 3 dagen bedenktijd.

Koopcontract
U tekent een koopcontract als uw bod op het huis geaccepteerd is. In dit contract staat:

  • de prijs van het huis;
  • de opleverdatum van de woning;
  • de ontbindende voorwaarden, zoals onder voorbehoud van financiering.

U kunt zich bij het opstellen van het koopcontract laten helpen door een deskundige. Bijvoorbeeld een makelaar of een notaris.

3 dagen bedenktijd
Na het tekenen van het koopcontract heeft u nog 3 dagen bedenktijd. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u het koopcontract heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd kunt u als koper alsnog afzien van de koop. U hoeft daarvoor geen reden op te geven. Ook hoeft u geen vergoeding te betalen aan de verkoper. De bedenktijd kan langer zijn als 2 of 3 dagen op een zaterdag, zondag of feestdag vallen. Eindigt de bedenktijd op een zaterdag, zondag of feestdag? Dan duurt de bedenktijd tot de eerstvolgende werkdag.

Langere bedenktijd afspreken
U kunt met de verkoper een langere bedenktijd afspreken, als u dat allebei wilt. Een kortere periode dan de wettelijke termijn van 3 dagen mag niet.

Bedenktijd andere soorten woningen
Bij de koop van een vakantiehuis heeft u ook een schriftelijk koopcontract nodig. Ook hiervoor geldt de bedenktijd van 3 dagen. Maar de eisen gelden niet voor de koop van bijvoorbeeld onbebouwde grond, woonboten en woonwagens. De eisen gelden ook niet voor huurkoop en koop op een openbare veiling waarbij een notaris aanwezig is.

Online bieden bij gedwongen verkoop woning
Sinds 1 januari 2015 mogen particulieren via internet meebieden bij de gedwongen verkoop van een huis. Daarmee wordt de kans kleiner dat huizen (ver) beneden de marktwaarde worden verkocht. En krijgen particulieren op de veiling meer mogelijkheden. De notaris bepaalt via welke website kopers kunnen bieden. Om mee te mogen bieden is registratie verplicht.

Van de drie dagen bedenktijd moeten er minimaal twee dagen geen zaterdag, zondag of erkende feestdag zijn. 

De door beide partijen getekende koopovereenkomst door koper ontvangen op:  Bedenktijd eindigt om 23.59 uur op:
Maandag Donderdag
Dinsdag  Vrijdag
Woensdag Maandag 
Donderdag Maandag 
Vrijdag Dinsdag 
Zaterdag Dinsdag 
Zondag Woensdag

 

bron:rijksoverheid.nl


Een aanschrijving is een schriftelijke mededeling van Burgemeester en Wethouders, die een eigenaar verplicht bepaalde voorzieningen aan zijn onroerende zaak uit te voeren of gebreken te herstellen.

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarde van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. 

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo'n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning wordt vaak ten onrechte het begrip 'optie' gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo'n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. 

Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.
Neen. Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als u ons inschakelt voor de verkoop van uw woning dan zult u de kosten van onze dienstverlening moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van onze dienstverlening moeten betalen.