BLOOT EIGENDOM

In het vastgoed kennen we verschillende lastige begrippen, iedere week laten wij u kennis maken met zo een begrip.

Een leuk onderwerp vond ik zelf zo met een zonnig weekend voor de deur, maar wat is bloot eigendom eigenlijk? Hoewel de naam het doet vermoeden, heeft niets met kleding te maken. Echter, bloot eigendom kan een flink uitgekleed gevoel geven. Ik leg jullie uit wat het precies inhoudt, ik betrek het voor het gemak maar op een woning.

Wat is bloot eigendom?
Bloot eigendom is het eigendomsrecht dat is bezwaard met een beperkt recht. Denk hierbij aan het bezwaren van een woning met een recht van erfpacht. Door het recht van die ander heeft de bloot eigenaar niet de directe beschikking over zijn bezit en moet dus de ander respecteren. Soms wordt door de genot hebbende, een vergoeding aan de bloot eigenaar betaald. Veel mensen herkennen wel de term canon, dit is het bedrag dat je betaald bij het beperkte recht van erfpacht.

De meest bekende beperkte rechten zijn:
  • recht van erfpacht
  • recht van opstal
  • recht van vruchtgebruik

Hoe wordt ontstaat bloot eigendom?
In een notariële akte wordt het beperkte recht gevestigd en ingeschreven in het Kadaster. De waarde van eigendom belast met bijvoorbeeld het recht van erfpacht hangt zeer nauw samen met de erfpachtvoorwaarden. Beperkende voorwaarden drukken de waarde. Bloot eigendom kan niet los (zonder de daarop rustende rechten) worden verhandeld. Deze rechten gaan van rechtswege over naar de koper.

Kan ik een bloot eigendom wel verkopen?
Bloot eigendom kan worden overgedragen, maar alleen met de rechten die daarop rusten, dus met het recht van erfpacht en met de eventuele hypotheek. Het kan dus zijn dat de grond eigenaar de grond verkoopt aan een ander met daarop gevestigd de bestaande rechten, de koper dient deze rechten te respecteren.

Ik wens je een zonnig weekend!